Groene daken

groen dak

Een aantal mensen binnen CW heeft bekeken of het mogelijk is om groene daken op ons gebouw aan te leggen. Of we dit met zijn allen willen moet natuurlijk worden beslist in een plenaire. In principe staat  PWS positief tegenover groene daken. Maar financieel gezien is dit volgens PWS niet het ideale moment voor groene daken. Mocht ons dak toe zijn aan vervanging dan zouden groene daken wel een optie zijn.

Waarom zouden we groene daken willen?

Wanneer groene daken op grote schaal worden toegepast dragen ze bij aan een duurzame en gezonde stad. Groene daken vangen regenwater op en voeren het vertraagd af. Hierdoor wordt het riool minder belast als het hard regent. Groene daken nemen stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormen zo een buffer tegen luchtvervuiling. Daarmee leveren groene daken een bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot. Een beplant dak isoleert het pand eronder. Daardoor blijft het vooral in de zomer koeler in huis. Bovendien stralen groene daken bij hogere temperaturen minder warmte uit waardoor het ook een gunstige invloed heeft op de omgevingstemperatuur. En natuurlijk wordt de stad groener, waardoor er meer kansen komen voor flora en fauna en de leefbaarheid verbetert.

Welke soorten groene daken zijn er?

Extensieve groene daken vergen geen of weinig onderhoud omdat de begroeiing beperkt is tot mossen, vetplanten, grassen en kruiden. Deze begroeiing kan zich grotendeels zelf in stand houden en verder ontwikkelen. Het gewicht van deze daken is relatief gering, 20 tot 200 kg/ m2, waardoor ze vaak geen aangepaste dakconstructie vergen en ook op bestaande gebouwen aangebracht kunnen worden. Het onderhoud is zeer beperkt, het groen groeit vanzelf en hoeft in de zomer geen extra water te worden gegeven. Het dak moet 1 a 2x per jaar worden geïnspecteerd op ongewenste begroeiing.

Lichte of eenvoudige intensieve groene daken zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. Dit type wordt dikwijls niet als een apart groen daktype beschouwd, maar als een overgang tussen intensieve en extensieve groene daken. Dit weerspiegelt zich onder andere in het gewicht, ongeveer tussen 200 en 300 kg/ m2, en het onderhoud.

Intensieve groene daken zijn vergelijkbaar met wat tuinen op de grond zijn. De begroeiing bestaat meestal voor een groot deel uit grassen met daarnaast ook kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Een dergelijk dak weegt al gauw 300 tot zelfs meer dan1500 kg/ m2 en vergt een aangepaste dragende constructie. Intensieve groene daken vragen net zoveel onderhoud als een tuin.

Wij denken op dit moment dat extensieve groene daken voor ons pand het meest reëel zijn.

Groene daken hebben onderhoud nodig. Bij extensieve groene daken is dit minimaal. Het bestaat uit één maal per jaar de zaailingen van bomen e.d. verwijderen, de regenwaterafvoer controleren en zonodig schoonmaken en eventuele looppaden nakijken. De intensieve groene daken dragen meer bij aan de waterberging, maar zij vereisen wel een zwaardere dakconstructie. Deze daken kunnen niet zomaar op elk gebouw worden aangelegd. Intensieve groene daken hebben meer onderhoud nodig en moeten bij langdurige droogte besproeid worden.
Extensieve daken zijn bovendien het goedkoopst. Er is contact met een bedrijf geweest dat materiaal voor groene daken aanlevert en als je dan zelf het groene dak aanbrengt zijn de kosten met subsidie gedekt.

Voor uitgebreide info zie:
www.rotterdamclimateinitiative.nl
Daar is ook een brochure te downloaden
Met vriendelijke groet,

Wim, Anne, Peter N.en Til

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Groene daken

  1. Tanja says:

    Cool plaatje! Lekker ‘s ochtends even naar het dak om een glaasje melk te tanken.

  2. natascha says:

    Wat een leuke bewerking van de foto met die koeien!!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>