Logeren

CW beschikt over een logeerkamer die gereserveerd kan worden door/voor vrienden en/of familieleden van bewoners van CW De Banier en door bewoners van andere CW’s.