OPEN DAG Gemeenschappelijk Wonen 17 mei 2014

Op 17 mei aanstaande is er een landelijke OPEN DAG Gemeenschappelijk Wonen. Hierbij zetten verschillende projecten van Centraal Wonen en andere vormen van gemeenschappelijk wonen hun deuren open.

Ook bij Centraal Wonen de Banier, Banierstraat 2a is een ieder die geïnteresseerd is in deze unieke woonvorm midden in het centrum van Rotterdam van harte welkom tussen 13.00 en 16:00 uur. Om 14:00 en 15:00 uur zijn er een rondleidingen door het gebouw.

PERSBERICHT

Eigentijdse woongemeenschappen
openen hun deuren

Dit jaar openen meer dan 60 woongemeenschappen op zaterdag 17 mei a.s. hun deuren voor geïnteresseerden op de GemeenschappelijkWonenDag. In de afgelopen jaren deden voornamelijk Nederlandse woongemeenschappen mee aan deze bijzondere jaarlijkse happening. Anno 2014 doen nog meer Belgische ‘Samenhuizen’ projecten mee. Woongemeenschappen in Noord-Frankrijk zijn dit jaar voor het eerst van de partij.

Woongemeenschappen zijn eigentijdse vormen van anders wonen. Sommige al met een lange bestaansgeschiedenis, anderen zijn pas gestart of nog in oprichting. Ook in opzet is er een grote diversiteit aan woongemeenschappen; van centraal wonen projecten, woonwerk gemeenschappen, ouderenprojecten tot ecologische woonvormen. Samen vorm geven aan je directe woonomgeving. Vanuit idealen, passie, of meer praktische overwegingen, zoals de behoefte aan onderling contact.

Juiste mix
Josien woont sinds twee jaar in centraal wonen ‘De Wonenwij’ te Ede. Haar motivatie: ‘Ik wilde graag in een context wonen, niet alleen ergens in een huisje of op een flat waar je amper iemand kent. Zelfstandig leven maar wel in verbondenheid met anderen. Voor mij is ‘De Wonenwij’ daarvoor een juiste mix. Ik vind het fijn om samen verantwoordelijkheden te dragen en initiatieven te ontwikkelen. In mijn ogen wordt de reikwijdte breder als je met meer mensen bent. Dat maakt energie en creativiteit vrij!’ Een andere bewoner vult aan: ‘Het is ook ideaal voor kinderen. Zij kunnen samen spelen in de grote gemeenschappelijke binnentuin. Een veilige en uitdagende speelplek.’

Ecologie
De GemeenschappelijkWonenDag staat dit jaar in het teken van ecologie. Samen een auto delen of ecologisch eten inkopen. Gebruik maken van zonnedaken en aandacht voor recycling. Speerpunten als duurzaamheid, energiezuinig en geen verspilling van materiaal.

In Amsterdam Noord werken zo’n enthousiastelingen aan het realiseren van eco woongemeenschap ‘Cape botanica’. Een toekomstige bewoner vertelt: ‘Het eerste dat in me opkomt is de kas op het dak. Lijkt me geweldig om samen met anderen onze eigen groenten te kweken en te profiteren van elkaars kennis. Verder vind ik milieu vriendelijk bouwen en zuinig zijn met energie belangrijke aspecten van dit project. Ik kijk er enorm naar uit om straks in een woongemeenschap te wonen met gelijkgestemde mensen.’

Centraal Wonen Lismortel in Eindhoven heeft een deelauto project. Margriet vertelt hierover: ‘Bewoners kunnen gebruik maken van de twee deelauto’s die de hiervoor in het leven geroepen vereniging rijk is. Leden van de vereniging kunnen een auto naar behoefte reserveren. Belangrijke motivatie is het milieu aspect. Je gebruikt de auto selectiever. Ook is er een sociale overweging. Niet iedereen kan zich een auto permitteren. Het geheel past in het plaatje van gemeenschappelijk wonen. Vertrouwen in elkaar is een voorwaarde, anders werkt het niet.’

Dynamisch gebeuren
Gemeenschappelijk wonen is een dynamisch gebeuren. En vanuit deze flexibiliteit kan ingespeeld worden op maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals het actuele gegeven van onderlinge hulp en het zoveel mogelijk zelfstandig wonen van ouderen. Woongemeenschappen hebben vaak een gemêleerde leeftijdsopbouw. Ouderen kunnen terugvallen op de hulp en aandacht van andere bewoners, zoals boodschappen doen, het verzorgen van een maaltijd of gewoon, voor menselijk contact.

GemeenschappelijkWonenDag
Een woongemeenschap biedt bewoners gedeelde eigen verantwoordelijkheid voor woon- en leefomgeving. Iedere woongemeenschap geeft zelf invulling aan een goede balans tussen saamhorigheid en zelfstandigheid. Gemeenschappelijk wonen als een verrijking van jezelf en anderen. Ontdek het zelf op de GemeenschappelijkWonenDag! Kijk welke woongemeenschappen bij jou in de buurt meedoen: www.gemeenschappelijkwonen.nl/gemeenschappelijkwonendag

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>