Centraal Wonen

Centraal Wonen is een woonvorm waarbij bewoners bewust kiezen om activiteiten met elkaar te delen. Anders dan bij een woongroep, waar de eigen ruimte vaak één kamer is, zijn de woningen zelfstandige eenheden. Daarnaast zijn er ook gemeenschappelijke ruimten. Zo delen de bewoners van De Banier onder andere een ruime binnentuin, een barruimte, logeerkamer, wasmachineruimtes en een fietsenhok.

Het gebouw huren we als verenging van woningcorporatie Havensteder. We hebben een zekere mate van zelfbeheer; klein onderhoud, het bijhouden van de tuin en de woningtoewijzing regelen we bijvoorbeeld zelf. Daarnaast komen groepen bewoners regelmatig bij elkaar om te eten en worden er activiteiten georganiseerd, zoals spelletjesavonden, filmavonden of dansfeesten.

In De Banier wonen ruim 75 mensen van peuter tot tachtiger, met verschillende achtergronden en interesses.