Centraal Wonen?

Centraal Wonen is een woonvorm waarbij bewoners bewust kiezen om activiteiten met elkaar te delen. Anders dan bij een woongroep zijn de woningen zelfstandige eenheden. Kenmerkend voor een Centraal Wonen-complex is dat er naast woningen ook gemeenschappelijke ruimten zijn.
De Banier zou je kunnen omschrijven als een klein dorp midden in de stad. De bewoners kennen elkaar, organiseren samen activiteiten en regelen praktische zaken met elkaar. Aansluitend op je interesses kun je in De Banier van alles doen met andere mensen. Er zijn: spelletjesavonden, filmavonden, kinderactiviteiten, concerten en dansfeesten. Je kunt samen eten, muziek maken, zomers genieten van de binnentuin en ‘s avonds iets drinken aan de bar. Wat er gebeurt en hoe vaak iets gebeurt, wordt bepaald door de bewoners. In De Banier wonen ruim 75 mensen met verschillende achtergronden en interesses. De jongste bewoner is 5 en de oudste 78.