Vereniging

Centraal Wonen “De Banier” is een vereniging. De bewoners zijn de leden.  De vereniging huurt het gehele complex van Patrimonium Woningstichting (PWS) en verhuurt de woningen naar eigen inzicht aan bewoners. Hierdoor kan de vereniging een eigen toewijzingsbeleid voeren. De huur van een woning wordt direct aan PWS betaald.
De bewoners betalen de vereniging contributie. De hoogte van de contributie wordt bepaald door het inkomen van de bewoner. Geïnteresseerden op de wachtlijst betalen 12 euro contributie per jaar. Als je hier komt wonen betaal je entreegeld. Dit geld wordt gebruikt als werkkapitaal. Het entreegeld bedraagt 1% van je bruto jaarinkomen. Bij het verlaten van De Banier krijg je dit bedrag terug, mits je de woning in goede staat achterlaat.