Vereniging

Centraal Wonen De Banier is een vereniging. De bewoners zijn de leden. De vereniging huurt het gehele complex van woningcorporatie Havensteder en verhuurt de woningen aan bewoners.  De Banier heeft een eigen toewijzingsbeleid. Hierbij zijn we gebonden aan de criteria die de Rijksoverheid heeft opgesteld voor de bewoning van sociale huurwoningen.

De bewoners betalen de vereniging een inkomensafhankelijke contributie. Wachtlijstleden betalen 12 euro contributie per jaar. Als je hier komt wonen, betaal je entreegeld. Het entreegeld bedraagt 1% van je bruto jaarinkomen. Dit geld is het werkkapitaal van de vereniging. Bij het verlaten van De Banier krijg je dit bedrag terug, als je de woning in goede staat achterlaat.