Clusters & Commissies


CLUSTERS

De meeste bewoners van De Banier zijn aangesloten bij een cluster. Een cluster is een groepje mensen dat voor de gezelligheid regelmatig samenkomt. Vaak wordt er dan gegeten maar af en toe gaan we ook samen op pad, bijvoorbeeld naar een festival in de stad.
Als je in De Banier wilt komen wonen, moet je aansluiting vinden bij één van de clusters.  Er zijn nu 10 clusters met elk een eigen karakter. Er zijn grote en kleine clusters, clusters waar vegetarisch gegeten wordt of waar de Hollandse pot op tafel komt. De frequentie van samenkomen wisselt per cluster.


COMMISSIES

Om activiteiten te organiseren en praktische zaken te regelen hebben we een aantal commissies:

  • De pandjescommissie coördineert de organisatie van activiteiten in Het Pandje. Het Pandje is de belangrijkste gemeenschappelijke ruimte.
  • De beheercommissie zorgt voor het gebouw en regelt de verhuurzaken.
  • De infocommissie zorgt voor de interne en externe informatievoorziening. Deze commissie brengt o.a. De Leut uit. Dit is het blad van de Banier dat de bewoners en belangstellenden op de wachtlijst  6x per jaar toegestuurd krijgen.
  • De financiële commissie regelt de financiën.
  • De tuincommissie zorgt voor het onderhoud van de tuin.
  • De logeerkamercommissie beheert de logeerkamer.
  • De lal-commissie (lal=leden en aspirantleden) zorgt voor de werving en begeleiding van de wachtlijstleden.
  • Het bestuur ondersteunt de commissies en organiseert algemene ledenvergaderingen.

Als je eenmaal in De Banier kun je kijken bij welke commissie jij je eventueel wilt aansluiten.