Clusters & Commissies

De meeste bewoners van De Banier zijn aangesloten bij een cluster. Een cluster is een groepje mensen dat voor de gezelligheid regelmatig samenkomt. Vaak wordt er dan gegeten maar af en toe gaan we ook samen op pad, bijvoorbeeld naar een festival in de stad.
Als je in De Banier wilt komen wonen, moet je aansluiting vinden bij één van de clusters.  Er zijn nu tien clusters met elk een eigen karakter. Er zijn grote en kleine clusters, clusters waar vegetarisch of veganistisch gegeten wordt of waar de Hollandse pot op tafel komt. De frequentie van samenkomen wisselt per cluster.

 Om activiteiten te organiseren en praktische zaken te regelen hebben we een aantal commissies:

  • De pandjescommissie coördineert de organisatie van activiteiten in Het Pandje. Het Pandje is de belangrijkste gemeenschappelijke ruimte.
  • De beheercommissie zorgt voor het gebouw en regelt de verhuurzaken.
  • De infocommissie zorgt voor de interne en externe informatievoorziening. Deze commissie brengt o.a. het infoblad De Leut uit.
  • De financiële commissie regelt de financiën.
  • De tuincommissie zorgt voor het onderhoud van de tuin.
  • De logeerkamercommissie beheert de logeerkamer.
  • De lal-commissie (leden en aspirant-leden) zorgt voor de werving en begeleiding van de wachtlijstleden.
  • Het bestuur ondersteunt de commissies en organiseert algemene ledenvergaderingen.

Als je eenmaal De Banier woont, kun je kijken bij welke commissie jij je wilt aansluiten.